phone/fax: +48 882 092 687 e-mail: office@graphologysolutions.eu

Graphology Solutions – PL

Grafologia i Analiza Grafologiczna:

                                  Co to jest Grafologia 5494142

Grafologia – jest nauką o człowieku, techniką obserwacji i interpretacji pisma. To nauka dedukcji charakteru, predyspozycji i uzdolnień człowieka z jego pisma odręcznego. Grafologia jest analizą struktury psychologicznej konkretnej osoby na bazie jej rękopisu. Należy do nauk, które zajmują się korelacją wzorców pisma odręcznego z cechami osobowościowymi autora rękopisu. Grafologia jest częścią psychologii ekspresji oraz psychologii diagnostycznej.

Słowo grafologia pochodzi z greckiego graph- pisać i sufiksu –logia, który określa dziedzinę wiedzy. Grafologia jest znana i ceniona w Anglii, Francji, Niemczech, Belgii, Niderlandach, Szwajcarii, Hiszpanii oraz Stanach Zjednoczonych. Popularność zdobywa także w Polsce. Freud, Jung, Szondi oraz ich odkrycia psychologii głębi odgrywają istotną rolę w grafologii naszych czasów.

Definicja Analizy/Badania Grafologicznego

Analiza/Badanie grafologiczne daje dogłębną i wnikliwą ocenę intelektu, emotywności, umiejętności działania i zdolności adaptacyjnych autora rękopisu. Analiza grafologiczna umożliwia odkrycie i ocenę kluczowych elementów profilu osobowościowego badanej osoby takich jak: ambicję, jasność umysłu, zdolności komunikacyjne, spójność działania, koncentrację, dyplomację, zdolności podejmowania decyzji, dyskrecję, umiejętność pracy z detalami, wyobraźnię, inicjatywę, niezależność, poziom energii, inteligencję, intuicję, zdolność osądu, lojalność, balans mentalny, odpowiedzialność, stabilność, wytrwałość i wiele innych istotnych cech profilu osobowościowego autora próby pisma odręcznego.

Grafolog ostrożnie ocenia i wyważa cechy pozytywne i negatywne, zalety i słabe strony autora rękopisu. Dzięki analizie grafologicznej możemy odkryć w nas cechy, zdolności i talenty, których sobie nie uświadamialiśmy. Analiza grafologiczna pomaga nam odkryć nasz realny potencjał, cechy charakteru, które warto wzmocnić oraz te, nad którymi można popracować.

 

Misja Graphology Solutions Group:

7131541

Misją Graphology Solutions Group jest transformacyjny rozwój jednostek, identyfikacja i rozwijanie ich talentów i potencjału, które prowadzą do skutecznej realizacji celów jednostek i ich organizacji

 

Etyka i standardy w GSG:

Zastosowanie grafologii jako narzędzia oceniającego profil osobowościowy Autora rękopisu, wiąże się z wysokim poziomem moralności, integralności i odpowiedzialności ze strony grafologa.

Celem konsultacji grafologicznych oferowanych przez Graphology Solutions Group jest pomoc jednostkom w ich indywidualnym rozwoju w życiu prywatnym i zawodowym. Rezultaty konsultacji grafologicznych wykonanych przez Graphology Solutions Group są stosowane w celach etycznych, moralnych oraz służą dobru jednostek i ogółu. Konsultacje grafologiczne oferowane przez Graphology Solutions Group spełniają kryteria standardów brytyjskich.

 

O Graphology Solutions Group:

 

Firma Graphology Solutions Group działa na rynku polskim od 2008 roku i specjalizuje się w Programach Rozwojowych dla Liderów, Coachingu Przywództwa i Konsultingu Grafologicznym. Unikalność konsultacji grafologicznych, które stanowią integralną część programów rozwojowych dla liderów oraz coachingu przywództwa jest jakością wyróżniającą Graphology Solutions Group na rynku. Komfort dla Klienta połączony z wysoką rzetelnością konsultacji czyni metodę analiz grafologicznych cenną. m_curie_www

Konsultacje grafologiczne oferowane przez Graphology Solutions Group bazują na wypróbowanych standardach Brytyjskiej Akademii Grafologii. Programy Rozwojowe dla Liderów, Coaching Przywództwa i konsultacje grafologiczne przeznaczone są dla Właścicieli Firm, Członków Zarządu, CEO oraz Dyrekcji najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Graphology Solutions Group oferuje: 1) Programy Rozwojowe dla Liderów, 2) Coaching Przywództwa, 3) Analizę Grafologiczną jako diagnozę kompetencji Lidera w procesach rekrutacyjnych i rozwojowych.

Konsultacje grafologiczne sięgają czasów starożytnych Chin, Egiptu, Grecji oraz innych kultur.

Coaching dla liderów:

Konsultacje grafologiczne okazują się skutecznym narzędziem wspierającym procesy konstruktywnych zmian u przywódców. Analiza grafologiczna zastosowana w inicjalnej fazie procesu coachingowego przyczynia się do poszerzenia samoświadomości coachée oraz poznania obszarów profilu osobowościowego wymagających wzmocnienia i pracy.

Konsultacje grafologiczne stanowią znakomitą bazę do definiowania lub redefiniowania celów zawodowych i osobistych personelu. Konsultacje grafologiczne sprawdzają się jako realny czynnik motywujący i monitorujący zmiany definiowane przez autora rękopisu. Coachingz zastosowaniem metod grafologicznych na życzenie Klienta wspierany jest standardowymi rozwiązaniami oferowanymi przez coaching profesjonalny.

Coaching

System 5 kroków transformacyjnych:

1. Wizja/ kierunek działania,
2. Strategia/ plan działania,
3. Doskonalenie kompetencji i jakości przywódczych,
4. Optymalizacja otoczenia,
5. Doskonalenie psychiki (samozaufanie, lęki, niepokoje).

 

Graphology Solutions Group

współpracuje z instytucjami:

The British Academy of Graphology in London

The British Academy of Graphology in London

click the edit button to change this text.

The International Institute of Handwriting Studies w USA

The International Institute of Handwriting Studies w USA

click the edit button to change this text.

The Cambridge School of Graphology

The Cambridge School of Graphology

click the edit button to change this text.

Korzyści z Analizy Grafologicznej:

1

Celność

dokładność w ocenie profilu osobowościowego kandydata sięga aż 95%. Analiza Grafologiczna jest całościowym i głębokim wglądem w profil osobowościowy badanej osoby.

2

Wartość ekonomiczna

efektywność Analizy Grafologicznej redukuje czas i środki, związane z podejmowaniem błędnych decyzji w procesach rekrutacyjnych personelu. Ograniczenie konieczności testów psychologicznych, przeprowadzanych na potencjalnych kandydatach, sprzyja optymalizacji kosztów w Działach Personalnych.

3

Komfort

metoda Analizy Grafologicznej umożliwia badanie osobowości autora rękopisu „na odległość”, tzn. bez konieczności bezpośredniego kontaktu z Klientem. Konsultacje grafologiczne stwarzają Klientowi i grafologowi swobodę przebywania w różnych miejscach w czasie badania próby pisma odręcznego.

4

Anonimowość

zaletą Analizy Grafologicznej jest dyskrecja przeprowadzanego badania profilu osobowościowego. Spotkanie grafologa i autora rękopisu jest opcjonalne. Możemy przesłać pocztą próbę pisma odręcznego i uzyskać raport grafologiczny w formie przesyłki pocztowej.

click the edit button to change this text.

Specyfikacja konsultacji grafologicznych:

Graphology Solutions Group oferuje:

  1. Programy Rozwojowe dla Liderów: Bogactwo, Sukces, Progres i Optimum
  2. Coaching Przywództwa
  3. Diagnozę Kompetencji Lidera

 

 

O mnie

Lucyna Baca-Lönn

Lucyna Baca-Lönn – założycielka i dyrektor firmy Graphology Solutions Group (2008 rok) oferującej unikalne konsultacje grafologiczne w Programach Rozwojowych dla Liderów, Coachingu Przywództwa oraz Procesach Rekrutacyjnych Liderów. Członkini The British Academy of Graphology w Londynie. Współpracuje z The International Institute of Handwriting Studies w USA oraz the Cambridge School of Graphology w UK. Autorka modelu zastosowania analiz grafologicznych w Programach Rozwojowych dla Liderów oraz Coachingu Przywództwa. Posiada międzynarodowe doświadczenie zawodowe w ramach współpracy z firmami skandynawskimi, brytyjskimi, niemieckimi, izraelskimi, francuskimi i polskimi. Pasja: rozwój transformacyjny liderów, programy rozwojowe i coaching dla liderów, grafologia, rozwój osobisty i kapitału ludzkiego, skuteczne inwestycje. Lingwistka władająca językami: szwedzki, angielski, rosyjski, francuski i polski. Jej wykształcenie obejmuje zarządzanie, grafologię, coaching i filologię. Członek Zarządu the British Polish Chamber of Commerce oraz Israel Poland Chamber of Commerce.

Nagrody i certyfikaty

2019 Awards Business Excellence Winner

2019 Awards Business Excellence Winner

Leading Graphology & Coaching Consultancy of the Year 2018

Leading Graphology & Coaching Consultancy of the Year 2018

2018 Awards Business Excellence Winner

2018 Awards Business Excellence Winner

Best Graphology & Coaching Consultancy 2017 – Europe

Best Graphology & Coaching Consultancy 2017 – Europe

Business_Excellence_Awards-BE170019

Best International Leadership Development Experts & Award

Best International Leadership Development Experts & Award

Market_Monthly-February-2017- EM170014-10.04

Jak złożyć zamówienie:

1. Wypełnij formularz

Wypełnić załączony Formularz Analizy Grafologicznej > (PDF) lub (Word), oraz złożyć na nim podpis. Formularz Analizy Grafologicznej wypełnia Autor rękopisu.

2. Prześlij elektronicznie bądź pocztą

Przesłać pocztą wypełniony i podpisany Formularz Analizy Grafologicznej oraz Próbę Pisma Odręcznego.

Instrukcje odnośnie pobrania Próby Pisma Odręcznego załączone są w formularzu:

Instrukcje Analizy Grafologicznej > (PDF) lub (Word).

3. Opłać usługę

Przesłać płatność w momencie złożenia zamówienia na konsultacje grafologiczne zgodnie z cennikiem dostępnym
w Graphology Solutions Group na konto wskazane przez Graphology Solutions Group.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

[anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

Adres

Graphology Solutions Group

UP skr 161

ul. Tetmajera 1

05-080 Izabelin k/Warszawy

Polska

Dane kontaktowe

tel: +48 882 092 687

e-mail: office@localhost

www.graphologysolutions.eu

Stay social